Corona: een gebed en aansporing

Een gebed

God van mededogen en gerechtigheid,

U vraagt veel van ons.

Wij danken U dat U ons door de gave van uw Geest helpt

Om over obstakels heen te stappen en elkaar de hand te reiken.

Wij bidden U dat wij toenemen in ontzag voor U

En nooit uit het oog verliezen

dat wij ons doel bereiken als wij in oprechtheid samenleven en zo U en onze naasten dienen.

(uit het boek "Groeien in geloven" van MR Hoogland, iets bewerkt).

Het Corona virus brengt ons veel leed. Dit gebed heb ik in maart 2020 op de site gezet. En nog steeds actueel.

Oud-katholieke parochie H. Nicolaas & Maria Magdalena Krommenie