De Jansenisten Test

 

Jansenisten Test

De beweging van de Jansenisten werd genoemd naar de Leuvense hoogleraar en bisschop van Ieper Cornelius Jansenius (1585-1638). Zijn boek Augustinus, dat na zijn dood verscheen (1640), werd door de paus als ketters veroordeeld. Het Oud-Katholicisme zou beinvloed zijn door het Jansenisme.  Maar in hoeverre is dat in uw leven terug te vinden? 

Het kon dan ook uitendelijk niet uitblijven. Hier volgt na al die jaren de enige echte Jansenisten test. Kijk hoeveel invloed het Jansenisme in uw leven heeft.

1.  Voor wie is volgens u Christus gestorven?

a. Voor iedereen

b. Voor een beperkte groep

c. Voor de Jansenisten en Oud-Katholieken

d. Er kunnen geen uitspraken over gedaan worden gedaan.

 

2. Noem een kenmerk van uw levenshouding?

a. een reine levenswandel

b. een bourgondische levenswandel

c. de gulden middenweg zoeken

d. Pluk de dag

 

3. Wat vindt u van toediening van de sacramenten?

a. Beproeve u zelf.

b. Er moeten strenge voorwaarden worden gesteld aan de deelname van de sacramenten

c. In principe moeten alle Christenen aan de sacramenten kunnen deelnemen.

d. De kerkelijke leiding bepaalt  in welke gevallen je wel en niet aan de sacramenten kan meedoen.

 

4. Wat is voor u het meest van toepassing?

a. De nadruk op de persoonlijke vroomheid

b. De nadruk op  de individuele verantwoordelijkheid.

c. U ziet het geloof als een persoonlijk waagstuk, waar je zelf de verantwoordelijkheid voor draagt en waarop je persoonlijk kan worden aangesproken.

d. Geen van bovenstaande stellingen trekt mij aan.

 

Score:

1. B = 4 punten A, C en D= 0 punten

2. A = 4 punten B t/m D 0 = punten

3. B = 4 punten A,C en D = 0 punten

3. A t/m C = 4 punten D= 0 punten

12-16 punten. U bent een echte Jansenist!

8-12 punten. U heeft veel trekjes van Jansenisten, maar u voldoet nog niet aan het ideaal van de Jansenisten.

4-8 punten. U heeft enkele trekjes van Jansenisten, maar absoluut onvoldoende om u ook maar kandidaat-Jansenist te noemen.

0-4 punten. U bent een bourgondiër die vooral plezier in zijn leven wil en niet al te veel wil nadenken over het straks.

Uitwerking:

Jansenisten wilden ruimte maken voor een mystieke geloofsbeleving die het christelijk geloof met het leven verbindt. Zo zochten de jansenisten naar een oprechte beleving van de sacramenten en dat leidde vaak tot een zeer bewuste vroomheid. Want het is het jansenisme om een interne revolutie te doen. De jansenisten waren er van overtuigd dat elk individu geroepen is een persoonlijke band met Christus op te bouwen.
Alles had voor het jansenisme een bepaalde betekenis in het kader van het heil. Niet alleen het gebed en de sacramenten, maar ook het werk, de bewondering voor de natuur of het scheppen van kunst. Het jansenisme wilde de maatschappij doordringen van een christelijke geest en wilde dat doel bereiken door "genade", met andere woorden: een bekering van het hart. De jansenistische kijk op het geloof is, tot op vandaag, van grote invloed geweest in onze kerk.

 

Fred Kok

Oud-katholieke parochie H. Nicolaas & Maria Magdalena Krommenie