Quiz april 2015

Quiz

 

1. Welke traditie rondom Witte Donderdag klopt niet?

 1. a. In Rupelmonde (België) werpt men op deze dag apostelbrokken (flinke stukken gewijd brood) van het stadhuis.
 2. b. In Ronse (België): op deze speciale dag worden er in Ronse witte kleren gedragen; het begon met een wit T-shirt en witte broek, maar de traditie is nu verder geëvolueerd tot  witte pet, sluier, diadeem en zelfs schoenen.
 3. c. In Spanje, rond León, eet men  witte gerechten en bid men bij iedere gang een rozenkrans.
 4. c. In Oostenrijk heet Witte Donderdag “Groene Donderdag" en heeft men de gewoonte om spinazie te eten.

2.  Welke opmerking rondom Pasen klopt niet?

 1. a. Goede Vrijdag  is geen erkende feestdag
 2. b. De eerste christenen waren bekeerde joden; daarom is de verbinding met de Joodse Pesachviering los gelaten.
 3. c. In kerkgebouwen is de godslamp op Goede Vrijdag gedoofd omdat volgens de Christenen het Lichaam van Christus in het tabernakel afwezig is.
 4. d. Pilatus stuurde Jezus door naar Herodus, omdat Jezus oorspronkelijk uit Galilea komt en onder  het recht van Herodes viel.

3. Welke opmerking rondom Beloken Pasen klopt niet?

 1. a. Beloken Pasen is de eerste zondag na Pasen
 2. b. Beloken betekent afgesloten
 3. c. Deze zondag wordt ook Quasimodo-zondag genoemd
 4. d. Op deze zondag wordt herdacht dat de opgestane Jezus een ontmoeting had met de Emmaüsgangers.

Oplossingen sturen naar fredkok1963@gmail.com

 

Oud-katholieke parochie H. Nicolaas & Maria Magdalena Krommenie