Godsbewijs

ZEVEN BEWIJZEN DAT GOD  BESTAAT!

Eindelijk. We hadden er al een beetje op gehoopt. Zeven bewijzen dat God bestaat. Dat gaat dan natuurlijk wel ten koste van geloof, omdat dat overbodig is. We weten het namelijk nu zeker. De zeven bewijzen vond ik op internet.  Zie ook http://www.home.zonnet.nl/gemeente.van.god/zevenbewijzen.html

Ik wil ze hier met u delen, maar er direct ook kanttekening bij plaatsen! Zo eenvoudig is het allemaal niet. Hopelijk leiden de bewijzen tot groter geloof. Gearceerd de bewijzen. Daarna mijn reactie.

ÉÉN
Het eerste bewijs van Gods bestaan is dat de evolutionisten uitgaan van bestaande wetten. Er is dus een Wetgever.

Dat heb ik ook altijd gevonden. Wetten maken het logisch dat er een Wetgever is.

TWEE
Een bewijsbare wetenschappelijke wet, de Wet van Biogenesis, leert dat het levende alleen uit het levende voortkomt. Er is dus een Gever van leven.

Genesis zegt dat Adam uit klei is gemaakt.  Ik wil de Bijbel niet als een wetenschappelijk boek lezen.  Ik ga ook uit van een Gever van leven. Maar ik acht het denkbaar dat zogenaamde levenloze materie de mogelijkheden heeft om levend te worden. Dat zou dan het Plan zijn.

DRIE
Materie moet op een zeker tijdstip tot bestaan gekomen zijn. Stel eens dat uranium in 10 miljard jaar in overgangsfasen ontbindt tot lood. Als uranium eeuwig zou hebben bestaan, dus veel langer dan 10 miljard jaren, dan zou er vandaag geen uranium meer bestaan. Maar er is nog heel wat uranium.

Uranium 238 gaat 4,3 miljard jaar mee. Het is echter  goed denkbaar dat het gemaakt wordt uit de processen van stervorming. En er worden nog steeds sterren geboren. Dit bewijs overtuigt mij niet.

VIER
Alle levende wezens zijn geschapen naar hun eigen aard. De mens kan dus niet ontstaan zijn uit een vreemd micro-organisme of uit een aap.
Laat de wetenschap maar eens proberen het embryo van een vis tot olifant of mens te laten uitgroeien. Er is geen ontwikkeling van de ene soort tot de ander. God onderhoudt deze wetten.

De wetenschap maakt momenteel grote vorderingen met genetische manipulatie. Wormen die licht afgeven. Muizen die slim zijn. Ik weet niet wat de mens straks allemaal kan of niet.

VIJF
De volmaakte orde van het heelal getuigt van een ontwerp, een wereld die getuigt van ontwerp. Leven is afhankelijk van ander leven en sterven volgens een gecompliceerd ontwerp. Alles wat bestaat getuigt van een Plan. Er is een Ontwerper.

Ik denk eveneens dat er een Plan is. En dus een Ontwerper. Lijkt me aannemelijk  (is echter geen bewijs…)

ZES
Vervulde profetie bewijst Gods bestaan.

Daar tegenover is er helaas ook de onvervulde profetie, die de boeken niet haalt.  Dus dit is niet echt Godsbewijs.

ZEVEN
Verhoord gebed bewijst Gods bestaan.

Daar tegenover zijn er de niet-verhoorde gebeden, die volgens mij talrijker zijn dan de verhoorde gebeden. Dus dit is geen Godsbewijs.

Conclusie: Er zijn goede aanwijzingen dat God bestaat, maar geloof blijft noodzakelijk.  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. Dat laatste heb ik niet bedacht maar staat in het bijbelboek Hebreeën.

Fred Kok

Oud-katholieke parochie H. Nicolaas & Maria Magdalena Krommenie