Bidden deel 1

Hoe doe je dat?

Hoe kan je bidden?  Op honderden manieren!  Dat biedt perspectief voor de gewone gelovige! 

Ik behandel hieronder enkele vormen:

1. Het mondgebed. Je spreekt zelf hardop woorden tot God uit. Deze manier van bidden kom je vaak in de Bijbel tegen.

2. Het gedachtegebed. We bidden in onze gedachten. Handig als je in gezelschap bent en in stilte wilt bidden, in de kantine, in de trein of metro.
Het 'stille gebed' van Hanna in 1 Samuël 1:13 is voor een deel een gedachtegebed. 

3. Het luistergebed. Je luistert naar het gebed dat iemand anders uitspreekt, in een kerkdienst, bij een maaltijd, gebedsgroep of bij het openen of sluiten van een bijeenkomst. Je luistert en al luisterend bid je mee. 

4. Het ademgebed of het Jezusgebed. Bijvoorbeeld door te bidden op de ademhaling.

6. Het Innerlijk Gebed. Citaat hierover door de Heilige Theresia "Het innerlijk gebed is, naar mijn mening, alleen maar een vertrouwelijke omgang in vriendschap, waarin men zich vaak onder vier ogen onderhoudt met die God door wie men zich bemind weet."

7. Het lichaamsgebed, bijvoorbeeld door te wandelen op het ritme van het Jezus-gebed. Daar kom ik in een vervolg op terug.

 

Er zijn er veel meer. Maar met deze 7 kunt u iedere dag van de week een andere vorm gebruiken. Het gaat erom dat u God aandacht geeft in uw vorm.  Luistert Hij?  Ja Hij luistert. Wij vertrouwen de bijbel. Maar Hij antwoord soms op bijzondere wijzen.

Een volgende keer zal ik het Innerlijk Gebed behandelen.

Fred Kok, Lector

Oud-katholieke parochie H. Nicolaas & Maria Magdalena Krommenie