De groene tijd in

  

De groene tijd in

 

     De groene tijd, zo wordt in de kerk de tijd na Pinksteren weleens wat nonchalant genoemd. En, een oude misdienaarsspreuk: 'Groen-niets te doen'.

Daarmee is bedoeld dat over het algemeen de vieringen in deze periode (die trouwens de hele zomer en de herfst beslaat) 'gewone' zondagen zijn, met de liturgische kleur groen (er wordt dan b.v. niet gewierookt).

Saai, kun je zeggen, niks bijzonders en opzienbarends.

Een afknapper, na de uitbundige Paastijd (met de feestkleur wit) en Pinksteren als de vurige afsluiting (in het rood).

Nou, dat is een vergissing. Nu begint het pas. Na Pinksteren is het tijdperk van de kerk begonnen. Onze beurt.

De eerste beurt, het initiatief valt God toe. Bij Hem begint alles. Bij Hem eindigt alles.

En dat heeft een en ander tot gevolg, o.a.: als christen leren we met andere ogen te kijken. Daardoor kom je tot een houding van verwondering en dankbaarheid en vreugde, omdat je in de loop van je leven steeds dieper gaat beseffen dat en hoezeer wij ontvangenden zijn: datgene wat van wezenlijk belang is in het leven, kunnen we niet zelf plannen, niet máken.

Bij onze geboorte kregen we het leven cadeau en door het leven, sterven en verrijzen van Jezus Christus krijgen we het eeuwige leven als geschenk aangeboden. Niet te verwerven door prestaties van onze kant. Nee. Gratis. Cadeau van God. Te groot om te bevatten. En daartussendoor in ons leven de vele momenten van geluk, van tevredenheid, van intense verbondenheid met anderen: ook die zijn niet maakbaar. Waardevolle cadeautjes. 

Een cadeau krijg je aangeboden. Maar je moet wel je handen openen om het te kunnen ontvangen. Je moet het uitpakken en een plek in je kamer, in je leven geven. Dat moeten we zelf doen.

Met Pinksteren hebben we de heilige Geest gekregen. Als het ware de energie van God die ons wil vervullen. Deze Geest van God stelt ons in staat om het licht van Pasen, Jezus Christus, in ons op te nemen en om te zetten in kracht, licht en warmte in onszelf, in ons eigen leven.

 

Kom, Schepper, Geest, wees levenskracht

in 't mensenhart dat U verwacht.

Tred ons genadig tegemoet,

Gij adem Gods die leven doet.

          (uit de Hymne van Pinksteren)

 

Het rode vuur en de liefde van de heilige Geest moeten wij nu gestalte geven, het laten groeien, tot leven en bloei brengen in ons en in de wereld om ons heen. Opdat alles de groene kleur van het leven en de hoop mag krijgen.

Op naar de groene tijd - onze beurt.

pastoor Martina Liebler

Oud-katholieke parochie H. Nicolaas & Maria Magdalena Krommenie