Wegwijs in de OKK

 

Wegwijs in de Oud-Katholieke kerk.

Op 30 april verschijnt van de hand van onze Bisschop Dick Schoon een herziene uitgave van het boek Wegwijs in de Oud-Katholieke kerk. Prijs: €11,90

http://www.postorderboekhandel.nl/ 

 

Beschrijving Wegwijs in de Oud-Katholieke Kerk (werktitel) van Dick Schoon:

De Oud-Katholieke Kerk is in Nederland ontstaan in het begin van de achttiende eeuw. Vanwege

formele en inhoudelijke geschillen ontstond er een breuk met Rome en kwam er een zelfstandig

kerkgenootschap tot stand. Hoewel er in de afgelopen twee eeuwen meer verschillen zijn ontstaan

(met name ten aanzien van de paus), zijn de Rooms-Katholieke Kerk en de Oud-Katholieke Kerk zeer verwant. De auteur schetst dit kerkgenootschap. Hij geeft de geschiedenis weer, hij beschrijft de geloofsopvattingen binnen zijn kerkgenootschap, gaat in op de liturgie en besteedt ruime aandacht aan de organisatie, nationaal en internationaal en aan de oecumenische relaties. Het is een goed, deskundig geschreven en verhelderend beeld geworden van een als regel vrij onbekende kerk. Veel informatie bestaat er niet over deze kerk, vandaar dat dit een belangrijk boekje is.

Dr. R. Kranenborg
 

Oud-katholieke parochie H. Nicolaas & Maria Magdalena Krommenie