Gemeentevergadering in de leeszaal.

Begintijd 25 oktober 2020 11:15

Eindtijd 25 oktober 2020 12:15

Vergadering over het wel en wee van de parochie. Focus ook op de synode.

Oud-katholieke parochie H. Nicolaas & Maria Magdalena Krommenie