Oud-Katholiek Krommenie

de crisis: een gebed en aansporing

Een gebed

God van mededogen en gerechtigheid,

U vraagt veel van ons.

Wij danken U dat U ons door de gave van uw Geest helpt

Om over obstakels heen te stappen en elkaar de hand te reiken.

Wij bidden U dat wij toenemen in ontzag voor U

En nooit uit het oog verliezen

dat wij ons doel bereiken als wij in oprechtheid samenleven en zo U en onze naasten dienen.

(uit het boek "Groeien in geloven" van MR Hoogland, iets bewerkt).

Het Corona virus brengt ons veel leed. Gelukkig zien we om ons heen goede initiatieven . Wordt ook actief.

https://www.zaankantersvoorelkaar.nl/coronahulp-kom-in-actie