Oud-Katholiek Krommenie

Bidden deel 2

Hoe doe je dat?

In deel 1 had ik het over bidden als praten met God.  En dat er verschillende soorten zijn.  Dit keer behandel ik het innerlijk gebed.

 De Grieks en Russisch Orthodoxe kerk kent naast het gewone, uiterlijke gebed ook het zogenaamde innerlijke of geestelijke gebed. Dit wordt ook het gebed des harten genoemd. Het innerlijk gebed is een weg om los te laten en ‘God te laten handelen’.

De heilige Teresia zegt over het innerlijk gebed:
"Het innerlijk gebed is, naar mijn mening, alleen maar een vertrouwelijke omgang in vriendschap, waarin men zich vaak onder vier ogen onderhoudt met die God door wie men zich bemind weet."

Het voortdurende innerlijke gebed vanuit het hart gaat terug op het Nieuwe Testament. Jezus Christus leert te allen tijde te waken en te bidden, zonder ophouden te bidden, niet veel woorden te gebruiken, maar in je hart in het verborgene tot de Vader te bidden. En apostel Paulus roept op te bidden in geest en denken. Zonder ophouden. Liever vijf woorden overdacht te spreken dan duizenden alleen met de tong.

De weg van het innerlijk gebed ziet er als volgt uit:

  1. Kies een gewijd woord, een woord dat u helpt om het hart op God te richten.
    Enkele voorbeelden van een gewijd woord: Jezus - Vader - Geest - Liefde - Vrede.
    Of een kort gebed zoals: ‘God, kom mij te hulp’ – ‘Jezus, ontferm U’ – kom heilige Geest.
  2. Zoek een rustige plek. Dat kan thuis maar ook in de natuur. Ga zitten, liefst met een rechte rug en met gesloten ogen. Concentreer je en neem het gewijde woord in je op. Na een korte tijd van rust zeg je in stilte of hardop het gewijde woord.
  3. Wanneer bepaalde gedachten zich aan je opdringen, keer dan rustig terug naar het gewijde woord. Gedachten zijn een onvermijdelijk onderdeel van het innerlijk gebed.

 Blijf aan het einde van de gebedsperiode enkele minuten met gesloten ogen en in stilte zitten. Afsluiten met het Onze Vader of een ander gebed kan helpen om weer naar het alledaagse leven terug te keren.

Het bidden van het Jezusgebed is dus een vorm van zoeken naar een verbondenheid met Christus op het niveau van het hart. Omdat Jezus 2 lettergrepen heeft kan je er ook voor kiezen de naam Jezus te gebruiken voor in en uitademing.  Deze keuzes zijn strikt persoonlijk. Ieder is weer anders. Het gaat erom je op je eigen manier eerbiedig tot Hem te richten.

Probeer het eens uit en kijk hoe het gaat!

Fred Kok, Lector