Vespers

Begintijd 9 oktober 2018 19:00

Eindtijd 9 oktober 2018 20:00

Afsluitende bijeenkomst lesgroep mintijteer

Oud-katholieke parochie H. Nicolaas & Maria Magdalena Krommenie